S'alimenten de
Missatges
Comentaris

'Incorporació d'aire' Tag Archive

Reflexions sobre Barreja ...

Sóc un ferm creient que> 95% dels problemes trobats pels forners s'originen en la fase de mescla. El principal objectiu d'una barreja adequada és desenvolupar el gluten suficient perquè pugui efectivament atrapar el CO2 produït durant la fermentació. Barrejar excessivament s'ha d'evitar ja que pot conduir a una massa excessivament fort que pot resultar en un pa amb una mala volum i una molla dura. [...]

Read Full Post »