S'alimenten de
Missatges
Comentaris

'Incorporació d'aire' Tag Archive

Reflexions sobre Barreja ...

Sóc un ferm creient que> 95% dels problemes que troben els forners s'originen en l'etapa de mescla. L'objectiu principal de la barreja apropiada és desenvolupar el gluten suficient perquè pugui efectivament atrapar el CO2 produït durant la fermentació. Barrejar excessivament s'ha d'evitar ja que pot conduir a una massa excessivament fort que pot resultar en un pa amb una mala volum i una molla dura. [...]

Veure article complet »